Kniha amerického autora Johna Beaumonta s originálním názvem „Runner and gating design handbook“ s podtitulem „Tools for successful injection molding“ se díky firmě JAN SVOBODA dostává na Český a Slovenský trh v českém, korigovaném překladu pod názvem „Návrh a řešení vtokových soustav„. Podtitul knihy zní „příručka pro úspěšní vstřikování plastů“.

Jedná se o třetí, rozšířené vydání knihy Runner and Gating Design Handbook od amerického autora Johna Beaumonta. Je první publikací svého druhu, která podrobně vysvětluje důležitost rozvodného systému při vstřikování plastů. Čtenáři v ní získávají jedinečný nástroj pro zkrácení doby uvedení vstřikovacích forem do provozu, optimalizaci produktivity výroby, zvýšení spokojenosti zákazníka i splnění kvalitativních požadavků typu Six Sigma. Český překlad obsahuje rozsáhlý poznámkový aparát s doplňujícími informacemi, vytvořený ve spolupráci s autory anglického originálu i s předními českými odborníky v oblasti vstřikování plastů.„Dovolím si konstatovat, že předložený překlad knihy bude velkým přínosem do odborné knihovny každého pracovníka, který si klade za cíl přispívat svojí činností k výrobě výstřiků z termoplastů s vysokou zákaznickou jakostí.“

– Ing. Lubomír Zeman –


Ochutnávku, co všechno se v knize dozvíte si můžete poslechnout na pilotním představení knihy na konferenci firmy JAN SVOBODA zde:

Proč nemáme stejné díly?

Proč nemáme stejné díly? Jak dlouho trvá vyladění parametrů formy pro konstatní výrobu? Kolik finančních prostředků je možné ušetřit? Mimojiné i na tyto otázky odpovídá český překlad knihy Johna Beaumonta „Runner and gating design“ kterou Vám přináší firma JAN SVOBODA pod českým názvem“Návrh a řešení vtokových soustav“

MoldFlow analýza, versus realita

Máme perfektně zpracovanou MoldFlow analýzu, ale díly z formy vypadají jinak. Co se děje ve formě a jak s tím pracovat, abychom se vyhnuli vícenákladům. I na tuto otázku najdete odpověď v českém překladu knihy „Návrh a řešení vtokových soustav“ od firmy JAN SVOBODA

Finanční ztráty nekorektně navrhnutého plnění jsou jednoduše vyčíslitelné

Ruku na srdce. Kdo to sleduje a hlavně, KDOsi z toho bere ponaučení do budoucna? Součástí knihy jsou nejen typy a triky pro technická řešení, ale také ukazuje finanční ztráty, které vznikly špatným návrhem plnící soustavy. Zde najdete citaci z knihy „Návrh a řešení vtokových soustav“, kde je vyčíslena finanční ztráta projektu záliskového vstřikování.

„Uvedená nerovnováha způsobovala vysokou zmetkovitost (50 %), protože vyhovující díly vznikaly jen ve dvou dutinách ze čtyř. Finanční ztráty výrazně převýšily přímé roční náklady, které dosáhly 30 000 dolarů. Formy tvořily součást automatizované pracovní jednotky v hodnotě milionů dolarů, jejíž výrobní kapacita se tak snížila na polovinu. Diagnostika výsledných potíží spolu s jejich řešením trvala více než rok. Vyčíslené ztráty by navíc bylo možné rozšířit o náklady spojené s opakovaným zkoumáním formy a prodlužováním doby cyklu ve snaze situaci vyřešit. Dále je třeba zmínit neekologičnost celého procesu: Během řešení potíží vzniklo velké množství smíšeného kovoplastového odpadu, nevhodného k recyklaci.“

Objednávat knihu můžete na adrese lavickova zavináč jansvoboda.cz