Ořezávání studených vtoků

Automatické oddělování studeného kanálu – Almo
Ačkoliv je v dnešní době přímé vstřikování na vysoké kvalitativní úrovní, stále se najdou aplikace, které...
continue reading