3D iMachining – pokračování vývoje produktivního algoritmu obrábění

Autor: Ing. Ivan Cimr, výkonný ředitel, SolidCAM CZ s.r.o.

Co je to iMachining?

iMachining™ je produktivní algoritmus výpočtu drah nástroje v CAM programu SolidCAM (InventorCAM). Dráha je tvořena tak, že amplituda řezné síly má jen úzké pásmo rozkmitu a jsou vyloučeny extrémní špičky v zatížení nástroje. To umožňuje využít vysokých maximálních řezných rychlostí v celém rozsahu obrábění a dochází celkově k úspoře času, k menšímu opotřebení nástroje a stroje. iMachining™ obsahuje řadu dalších algoritmů, jako look-ahead (předvídání) ke zohlednění problematických oblastí (např. tenkých žeber), nebo step-up (krok nahoru) pro produktivní 3D hrubování s maximálním odběrem materiálu.

iMachining™ je řízen Technologickým průvodcem, díky němuž nabízí jedinečný komfort – stanovení vhodných otáček a posuvů pro daný materiál, stroj a nástroj. Vzhledem k vysokým rychlostem obrábění je tato vlastnost naprosto zásadní, jinak dochází k nastavení zbytečně pomalých řezných podmínek a k nevyužití charakteristických vlastností iMachiningu™ z důvodu nezkušenosti či prostě obav programátora.

iMachining™ obsahuje také zbytkové strategie a dokončovací strategie pro odstranění ponechaných zbytků po větším nástroji. Obě strategie používají stejný přizpůsobivý algoritmus,
který zachovává všechny výhody iMachiningu™.

3D iMachining

3D iMachining představuje další vývojový stupeň, kdy se možnosti algoritmu dají uplatnit pro oblast 3D hrubování. Protože pro iMachining je typické využívání velkých řezných hloubek, zatímco pro klasické hrubování tvarů ve vrstvách se spíše pracuje s mělkým krokem v ose Z, přišli vývojáři s pozoruhodnou novinkou, tzv. Step-up technologií. Nástroj odebírá maximum možného materiálu v co největších hloubkách a postupně krok zkracuje na zbytkovém materiálu. Tím se výrazně zkracuje potřebná dráha, kterou musí nástroj urazit. Kombinací obou algoritmů vzniká velice produktivní dráha nástroje. 3D iMachining není určen pouze na hrubování tvarů, ale i na programování klasických prizmatických strojírenských dílů. Jeho práce
s objemovými daty umožňuje naprogramovat součást ve výrazně kratším čase než s 2D nástroji. Výsledek bude připomínat 2D iMachining, ale výsledku bude dosaženo podstatně snadněji a s výhodou nezávislosti na 2D/3D tvarech na dílu.

iMachining i v soustružnických operacích

Pro úplnost ještě uveďme, že iMachining je strategie dnes používaná i na soustružnicko-frézovacích strojích (v kombinaci se čtvrtou osou) a dokonce i přímo v soustružnických operacích. I zde je přínosem buď produktivita, nebo šetrnost této metody.

O SolidCAMu

SolidCAM je CAM systém plně integrovaný v prostředí CAD systému SolidWorks. InventorCAM je obchodní značka stejného softwaru od stejného výrobce v integraci pro Autodesk Inventor. Výrobcem je společnost SolidCAM Ltd, Izrael, která vyvíjí CAM software již 29 let. SolidCAM je ČR dodáván od roku 2003, distributorem je společnost SolidCAM CZ, s.r.o. Software je určen pro oblast CNC výroby se zaměřením na třískové obrábění, tedy frézování, soustružení a kombinaci těchto technologií.

SolidCAM (InventorCAM) je CAM systém pro programování CNC obráběcích strojů. Nabízí kompletní sortiment frézovacích funkcí, 2.5D frézování, 3D HSM frézování, 4 až 5 souvisle řízených os, speciální produktivní technologie iMachining a dále soustružení včetně poháněných nástrojů. SolidCAM nabízí i pokročilý modul drátořezu v licenci firmy DCAM Německo.

www.jansvoboda.cz
www.machinelogit.com