Nová koncepce kompaktních válců: V350CBR, V400CI, V450CBX

Stále častěji se pro pohyb kolíků, jader a malých razníků používají hydraulické válce. Toto řešení nepoužívají všichni, ale v mnoha situacích je toto řešení jednodušší, rychlé a umožňuje zmenšení celkových rozměrů formy, zvláště tam, kde délka pohybu je větší než 10-15 mm. Zvýšený rozsah využití hydrauliky pramení bez pochyby ze stále větší spolehlivosti válců na trhu a ze stále komplexnějších řešení, ucelených a pružných návrhů a realizací např. od firmy Vega.

Nové hydraulické válce série V350CBRV400CI V450CBX jdou tímto směrem a doplňují tímto způsobem nabídku kompaktních válců.

Účel:
Doplnit řadu válců V250CBM kompakty lehké řady z hliníku s doplňky magnetických mikrospínačů zdvihu. Požadavek vyvolal zvyšující se stupeň využití válců v prostředí vyšších teplot, náročnější podmínky z hlediska životního prostředí (např. tlakové lití hliníku) a přání alternativy tradičních magnetických koncových spínačů.    

Výsledek je série mimořádně kompaktních válců rozdělených na tři typy, které mohou komplexně uspokojit každé přání ve vztahu ke:
    * Kompletnosti řady
    * Mechanické robustnosti
    * Účelnosti montáže
    * Kontrole polohy systémem jemných mechanických mikrospínačů.
 

V450CBXV350CBRV400CI

Řada:
V450CBX je válec s krátkým zdvihem, extrémně kompaktní s množstvím variant uchycení a přívodu oleje. K dispozici jsou průměry válců: 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm. Zdvihy jsou od minima 10 mm do maxima 100 mm. Válec může být doplně o mechanické mikrospínačevně válce a četná příslušenství, která usnadňují použití.

V400CI je píst s pístnicí opatřený těsněním a příruba s těsněním. Tento válec se umístujě přímo do formy, která slouží jako tělo válce. Je použitelný ve stejné sestavě jako V450CBX. V katalogu jsou uvedena všechna potřebná data pro vytvoření dutiny.

V350CBR je válec s krátkým zdvihem s dvojí pístnicí – zadní pístnice spíná mikrospínače. Lze je dodávat s již namontovanými a seřízenými mikrospínači. Tato řada nabíhá do výroby.

Robustní mechanika:
Úmyslem bylo vytvořit válec, který by byl schopen snášet vysoké tlaky pro zvýšení využití síly, využívajíce ventil s řízeným otevřením. Dalším důvodem byla schopnost zadržet jakýkoliv druh namáhání, jako např. rázy hydrauliky, tlakové rázy apod. 

Těleso je vytvořeno z kvalitní oceli.

Píst a pístnice tvoří jeden díl pro zvýšení robustnosti ze speciální oceli, která nabízí vysokou pevnost až 118 kg/cm2. Tělo válce projde potom tepelným zpracováním zvaným Nipre, který vytvrzuje povrch (65 HRC do hloubky 4-5 micronů; 60 HRC do hloubky 0,20-0,25 mm). Díky tomuto tepelnému zpracování se získává koeficient tření 0,55.
Nakonec systém těsnění pomocí sady těsnících kroužků z PTFE+bronzu s O-kroužky z Vitonu a vodícího kroužku z fenolové pryskyřice pro píst a z litiny pro pístnici. Výsledkem je vysoce spolehlivý systém, který je díky stadardním rozměrům volně zaměnitelný s běžně používanými těsněními ve firmě.   

Mnohostrannost montáže V450CBX:


Válec může být vyroben kompletně bez otvorů pro uchycení a přívodů oleje. Výrobce může vyrobit uchycení a přívod oleje na základě individuelních požadavků odběratele.

Alternativně jsou čtyři otvory pro uchycení procházející paralelně s dráhou pístu, které umožňují použití šroubů, jež procházejí podélně celým tělesem válce a působí jako integrovaná příruba. Válec může být připevněn na přední nebo zadní čelo.    


Lze také zvolit otvory se závitem, které mohou být jak na předním, tak na zadním čele. Toto řešení umožňuje mimo jiné použít pro uchycení přírubu. Vega nabízí jednu jako příslušenství.    


Nakonec může být válec upevněn přes základnu pomocí příčně průchozích otvorů. V tomto případě musí se vytvořit drážka pro pero. Otvory mohou být dva nebo čtyři podle délky zdvihu, což upřesňuje katalog.    
Také možností přívodu oleje je více. Mimo přípojky se závitem z obou bočních stran lze umístit přípojky se závitem i na zadní straně. Toto řešení značně usnadňuje montáž v případě umístění válce uvnitř formy.    


Poslední možnost je přívod oleje do válce pomocí vnitřního okruhu uvnitř formy (podobně jako chladící okruhy) a připojovat se přímým kontaktem s formou přes O-kroužky


zepředuzezaduzespodu

Víceúčelovost válce V450 také pomocí

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pístnice má vnitřní závit, pro který lze využít různé díly příslušenství:

Vnější závit s protimatkouHlava s drážkou a protimatkou

Hlava s vnitřní drážkou, která spojuje hlavu s drážkou s optimálním systémem spojení s formou – DOPORUČOVANÉ ŘEŠENÍ.
  


Další příslušenství, které je k dispozici od průměru pístu 40 mm, je příruba, kterou lze montovat jak na přední, tak na zadní čelo. Toto řešení se používá pro válce delších zdvihů, aby se nemusely používat příliš dlouhé šrouby.
   


K dispozici jsou samozřejmě i další části příslušenství jak pro regulaci rychlosti válce, tak pro zvýšení síly působící na konci zdvihu (pro zachycení vstřikovacího tlaku hmoty na pohyblivé části formy, spojené s válci).

Uzavírací ventil s řízeným otevřenímRegulátor průtoku jednosměrný


Vestavěné mechanické mikrospínače koncových ploch.
Jeden z hlavních důvodů pro konstrukci těchto válců bylo přání vytvořit řešení malých rozměrů a integrovat je do válce pro kontrolu polohy pístu v koncových polohách tak, aby byl umožněn automatický cyklus lisování.    


Hlavní myšlenkou 
bylo vyprojektovat řešení, které omezí na minimum zvětšení vnějších rozměrů válce, které bude spolehlivé a jednoduché na montáž a seřízení a které by zárověň bylo universální. Hledané řešení mělo omezit nutnost kreslit pokaždé jiné řešení pro použití koncových mikrospínačů pro standardní válce. Toto řešení snižuje náklady na konstrukci a výrobu (tím, že se vyloučí výroba součástí dle výkresu) a zjednodušší se dodávka náhradních dílů uživateli.    


Systém obsahuje tyč s vačkou, která se pohybuje paralelně s tělesem válce. Tyč může být spojena s posuvnou částí formy pomocí prodloužení (toto řešení na 100% zaručuje polohu šoupáku) nebo s pístnicí pomocí spojky. Dva mechanické mikrospínače pečlivě vybrané pro své charakteristiky spolehlivosti a robustnosti při minimálních rozměrech, jsou uchyceny na posuvných konzolkách, které umožňují jejich nastavení. Nastavení se provádí ručně pomocí jediného šroubu.    


Celý komplet snímačů je chráněn plechovým krytem. Tento kryt zvětšuje vnější rozměr válce o 13 mm a v žádném případě nepřesahuje na žádné straně válce jakýkoliv výstupkem. Toto usnadňuje použití uvnitř forem na plasty. Mikrospínače jsou jako čistý kontakt přizpůsobeny k použití na všech lisech nové generace a mohou být zapojovány do serie. Mohou pracovat až do teploty 130° C.

Na dvou výše uvedených obrázcích vidíme aplikace 2 válců V450CBX, v provedení bez mikrospínačů, pro pohyb nakloněné desky uvnitř formy. Oba válce pracují společně. Součástka je zpětné zrcátko z hliníku pro sportovní auto.

V400CI – když prostorové podmínky jsou extrémní.


V400CI je jednoduchý nápad pro řešení problémů v podmínkách stísněných rozměrů uvnitř forem. Jedná se o základ válce V450CBX, se všemi jeho přednostmi, ale bez tělesa. To si vytvoříte Vy přímo ve formě.VEGA dodává skupinu píst-pístnice s těsněním, přírubu s těsněním pístnice a rozměry pro zhotovení těla válce. Díky použití vynikající sady těsnících kroužků z PTFE+bronzu s O-kroužky z Vitonu a vodícího kroužku z fenolové pryskyřice pro píst a z litiny pro pístnici lze vše potřebné vyrobit s použitím normálních fréz bez nutnosti broušení nebo lapování kluzných ploch!

V350CBR – když je problém opačný:

Často lze stanovit prostor ve směru podélném, ale každý milimetr na bočních stranách znamená zvětšení rozměrů formy a tím i váhy. Řešením může být tato nabídka válce V350CBR, který v redukované řadě průměrů a zdvihů umožňuje realizovat systém kontroly polohy pístu za zadním čelem válce.

Mikrospínače jsou ty samé jako ty z příslušenství k V450CBX. Tato řada nabíhá do výroby a předpoklad uvedení na trh je koncem března 2003 stejně jako příslušný katalog.

 Použití válců VEGA je usnadněno také možností stanovit rozměry válce za použití návodu k volbě válce a vytvoření výkresu přenositelného do vlastního projektu pomocí webových stránek, ve 2 nebo 3D.