Kde jsou mé věci?

Kde se naše forma, nebo nástroj, nebo přístroj nacház? V podstatě libovolný produkt. Je zcela jedno, jestli se jedná o formu, či robot. Jestli se produkt přesouvá z lisovny na nástrojárnu uvnitř firmy, nebo k externím specialistům. Kde TO právě teď je a kdo je za díl odpovědný? To je velmi častá otázka. Odpověď je jednoduchá.

Systém vzdálené podpory MLIT plně nahrazuje papírové předávací protokoly. Jednoduše telefonem naskenujete unikátní identifikační kód a produkt převezmete. Kdykoliv se pak můžete podívat buď do svého telefonu, nebo na administrátorské (manažerské) rozhraní přes počítač.

Jak vidíte, systém MLIT poskytuje nejen aktuáln í umístění, ale také časovou osu, kde produkt byl, jak dlouho, kdyse vrátil a kdo ho předal. Je to jednoduché. Stačí telefon a apliakce, která je zdarma ke stažení na iTunes, nebo GooglePlay

Výhody proti papírovým předávacím protokolům:
– online kontrola místa
– časová informace kdo, kdy a kde produkt převzal
– informace se neztrácí
– možnost získat kompletní informace o servisu/údržbě

Mějte své věci pod kontrolou. Více na Remote support system – MLIT