VOLBA OCELÍ na formy a jejich části

autor: Jan Žák
www.uddeholm.cz

Důležitá kritéria pro výběr oceli pro výrobu formy na zpracování plastů

Metoda zpracování plastu
• Druh zpracovávaného plastu, případně druh plniva
• Velikost formy (rám, vložky, jádra)
• Plánovaný počet vyráběných kusů (životnost formy)
• Požadavky na povrchovou jakost výrobku
• Nejčastější vady, vznikající během provozu nástroje


Zohlednění uvedených aspektů vede k požadavkům na vlastnosti voleného nástrojového materiálu, jako jsou:

• odolnost proti opotřebení
• odolnost proti penetraci
• odolnost proti korozi
• houževnatost, pevnost
• mikročistota, homogenita, leštitelnost
• tepelná vodivost

Další důležitá hlediska rozhodování:

• přesnost a rozměrová stálost vyrobených dílů formy
• obrobitelnost
• svařitelnost, možnost oprav a dostupnost přídavných materiálů
• tepelné zpracování (+ přídavky na TZ)
• oceli dodané již tepelně zpracované (tzv. předzušlechtěné)
• možnost nitridace, cementace, povlakování, povrchového kalení indukcí, laserem a pod.
• požadavky na životnost a celkové náklady na výrobu formy.

Přihlédnutí ke způsobu metalurgické výroby

• Klasická metalurgie výroby v obloukové peci
• Elektrostruskově přetavené oceli ESR (= ESU )
• Oceli vyrobené práškovou metalurgií ( = PM)

Oceli vyrobené elektrostruskovým přetavením (ESR) se vyznačují:


• Rychlejším procesem tuhnutí – jemnějším zrnem
• Vyšší homogenitou
• Vyšší mikročistotou v porovnání s klasickou metalurgií

ESR OCELI MAJÍ TUDÍŽ LEPŠÍ:
• leštitelnost
• schopnost leptání, vytvárení textur
• houževnatost a tažnost

Oceli Uddeholm dodávané již zušlechtěné:

• Holdax (W.-Nr. 1.2312) – určeno na rámy forem – kaleno a pop. na 290-330 HB
• Ramax HH (NEREZ) – rámy forem, vložky na pryž – kaleno a pop. na ~ 340 HB
• RoyAlloy (NEREZ) – rámy-dodáváme fréz. v tolerancích +0,1/-0,1. HB 290-330
• Impax Supreme – ocel na vložky a konstrukční aplikace. Leštitelná. 290-330 HB
• Nimax – ocel nízkouhlíková, na formy, vložky, jádra. Ocel je leštitelná. ~ 40 HRC
• Mirrax 40(ESR) (NEREZ) – na formy, vložky, jádra. Vysoce leštitelná. 40 HRC

Výhody předzušlechtěných ocelí:

• odpadá nutnost přídavku na tepelné zpracování a dokončovací operace po TZ
• forma či její díl se vyrobí na hotovo bez operace TZ – zkrácení času, snížení nákladů
• vyrobené díly mají dobrou rozměrovou stabilitu
• oceli dodané v předzušlechtěném stavu se vyznačují dobrou houževnatostí
• snadné opravy forem a jejich dílů svařováním

Oceli Uddeholm k výrobě forem a jejich komponent, dodávané ve stavu žíhaném naměkko
Pozice jednotlivých značek ocelí Uddeholm
Neželezné slitiny Uddeholm na formy a jejich části