SGDE: stopy na vstřikovaném dílu

Podle velikosti zdvihu ventilu ve vyhazovači se na vstřikovaném dílu vytvoří malá stopa, definovaná výškou N.

Pokud tloušťka vstřikovaného dílu umožňuje zdvihy 0,8 mm u ventilu SGD-6 a 1,5 mm u ventilu SGD-1415, stopa na dílu nevznikne. Tento malý nálitek (viz obr. níže, označení A) představuje bezpečnostní opatření, které zvedá těsnicí plochu a minimalizuje riziko zatečení plastu do ventilu. V nabídce máme i verzi bez přetoku. Nasazení tohoto ventilu konzultujte s techniky firmy SVOBODA.

Z katalogu je zřejmé, že systém SGDE nabízí tři rozdílné stopy po odvzdušnění. Důležitá poznámka: pro určité typy materiálu je vhodná pouze varianta B, která se zároveň na základě praktických zkušeností doporučuje jako první volba.

Varianta C musí být poptána a ověřena, protože ji lze použít pouze pro určité typy materiálů.

Praktická ukázka:
Níže vidíme případ, kdy je ventil u vyhazovače SGDE umístěn kolmo na dělící rovinu a výrobek se vyhazuje/přetahuje přes tento ventil ven. Dochází zde ke tření mezi ventilem a stěnou. Fotografie dokazují, že ani po 1 000 000 cyklů není problém s kvalitou či vydřením povrchu.

Použitý materiál: PP
Stopa po ventilu: typ C

Odvzdušňovací systémy SGDE pořídíte zde