Uhlíková stopa plastového výstřiku

Jak všichni víme, vstupuje v platnost nová restrikce EU na plastové obaly. Co se ví méně je, že se chystají další restrikce včetně sledování spotřeby materiálu (zmetkovitost) a CO2 stopy na výrobu nejen plastových výstřiků.

Proto zpřístupňujeme přednášku o plně elektrických strojích JSW. Tato přednáška je koncipována z pohledu ekologie výroby, záruk, kvality vstřikolisu, a hlavně zde najdete kalkulaci na CO2 stopu výroby.

  • jakou kvalitu a proč umí JSW garantovat.
  • řešení odvzdušnění pomocí chytrých funkcí vstřikovacího stroje (i to jde)
  • vysoká přesnost vstřikovací dávky a proč je to důležité
  • speciální plastikační funkce (patentováno) pro lepší homogenitu teploty taveniny připravené ke vstřiku
  • proč je součástí prezentace 4S vstřikolisů JSW i ekologie
  • jak zjednodušit orientaci na nastavovací obrazovce pro starší seřizovače, kteří hůř vidí (uživatelská přívětivost pro obsluhu)
  • průvodce nasazení formy pro méně zkušené seřizovače – aneb jak si nezničit formu s méně zaškolenou obsluhou
  • integrovaný průvodce snižování nákladů na výstřik – ekologická, ale i (hlavně) ekonomická výhoda

Těšíme se na Vaše reakce.