Kolik stojí vstřikování, aneb proč se vyplatí vstřikovací stroj JSW

Moderním trendem v oblasti vstřikovacích strojů jsou plně elektrické stroje. Právě v této době, kdy dochází k obnově strojního parku lisoven, si ekonomicky úspěšné vstřikovny plastů vybírají plně elektrické vstřikovací stroje JSW. Tedy vstřikolisy s nejnižší spotřebou elektrické energie na trhu.

Vstřikovací stroje JSW – první volba pro ekonomicky úspěšné vstřikovny plastů.

autor: David Dědek, firma 2D&S

Prostým srovnáním konceptu hydraulického a plně elektrického stroje se ukazuje, kde jsou rozdíly a proč ekonomika provozu neúprosně tlačí na nasazení plně elektrických lisů.

Při prozkoumání základních schémat strojů je již na první pohled zřejmé, že plně elektrický stroj má výrazně kratší cestu energie pro libovolný pohyb, a tedy bude dosahovat výrazně lepší účinnosti s nižší spotřebou.

Plně elektrický stroj nemá ztráty ve vedení hydraulického oleje přes hadice, regulační kostky atd. Plná elektrika přímo pohybuje potřebnými částmi stroje, bez dlouhých, neefektivních mezičlenů. Navíc, díky způsobu řízení, jsou elektrické stroje přesnější. Opakovatelnost polohy pohybujících se členů má dlouhodobou přesnost v toleranci 0,0 mm.

Vyšší možné zrychlení stroje umožňuje kratší cyklové časy a to i jen na na čistém pohybu formy (doba otevření a zavření formy), což podstatně zlepšuje ekonomickou bilanci vstřikoven. Velkým překvapením pak bývá skutečnost, že zkrácení cyklů, nižší spotřeba elektrické energie a vyšší efektivita výroby se projevuje jak u malých lisů (do cca 180 tun), tak u středních lisů (220 – 450tun), nebo velkých strojů. Firma JSW nabízí standardně plně elektrické stroje až do velikosti 3.000 tun zavírací síly.

Manažeři se častokrát ptají, o kolik procent klesne spotřeba energie pro lisovnu při nasazení strojů JSW. Na tuto otázku existuje jednoduchá odpověď. Čím starší stroje se budou nahrazovat, tím vyšších úspor firma dosáhne.

Následující graf srovnává spotřeby strojů o velikosti 850 tun. Jak je vidět, úspora energie je značná. Maximální příkonové špičky poklesly na cca 1/3. Díky struktuře stroje JSW je spotřeba při chlazení po dotlaku minimální. Jedná se o pokles spotřeby o 0,58 kWh na jeden výlisek. Navíc je ze zkrácení cyklu o 6,9 vteřin.

Díky vyšší rychlosti strojů JSW se navíc otevírá technologické okno pro údržbu a reaktivní opravy v případě nutného servisu. Jednoduchým výpočtem se dá vyčíslit časová úspora díky vyšší výtěžnosti stroje JSW.

Následující tabulka ukazuje o 14% vyšší produktivitu stroje JSW. Co pro Vás znamená čtrnácti procentní navýšení efektivity?

Tuto tabulku lze číst dvěma způsoby

První možnost, jak číst tabulku je, že na stejné formě je možné vyrobit o cca 102 638 kusů za jeden pracovní rok navíc. Tento rozdíl může znamenat argument jestli vyrábět, nebo nevyrábět druhou (duplicitní) formu.

Druhá možnost, jak přečíst tuto tabulku je, že požadované maximální množství tedy 635 753 výrobků, je možné vyrobit za 315 dní. Tedy vyrábím o 51 pracovních dnů kratší dobu. Lisovna proto vyrobí stejnou dávku o více jak 7 týdnů rychleji!        

O kolik se zlepšila ekonomická bilance lisovny úsporou nákladů za kratší čas produkce, se dá zjistit jednoduchým dosazením do následujícího vzorce.

Nákladová cena za hodinu stroje …………… * 24 hodin/den * 51 dní = ……………………..Kč zisku

POZOR!

Vzorec pro výpočet elektrické energie je podstatně jednodušší. V tomto konkrétním případě byla naměřená úspora elektrické energie 0,58 kWh na jeden plastový díl.

Zkuste si spočítat:  0,58 kWh * 635 753 dílů * …… vaše cena za 1 kWh v Kč = …………Váš zisk.

Výsledné číslo Vám jednoduše ukáže, kolik nemusíte zaplatit elektrárně – tedy tyto peníze Vám zůstanou!

Zaujala Vás vypočítaná hodnota? Kontaktujte nás na info@jswmachines.cz, nebo na telefonu 00420 724 286 611

P.S. Při ceně 6Kč/kWh je Vaše úspora přes 2.000.000,-Kč