Příklad aplikace technologie GIT: výroba zpětného zrcátka

Následující rozbor ilustruje, jak lze aplikací technologie GIT vyřešit dvě významné komplikace při výrobě. 

1) První problematický aspekt spočívá v rozdílné tloušťce stěn vlivem různých výstupků. Při různé mocnosti stěn dílu hrozí vznik propadlin.
Technologie GIT umožňuje eliminovat propadliny vedením stlačeného dusíku tak, aby došlo ke stlačení polymeru ve vystupujících částech. Byly navrženy speciální rozváděcí kanálky pro přívod plynu z trysky přímo k místům vyžadujícím zlepšení dotlaku. Na základě detailní počítačové analýzy jsme stanovili optimální umístění trysek a vhodnou geometrii kanálků pro zajištění vyváženého plnění plastem a nejefektivnějšího dotlaku.

2) Další komplikací je velká tloušťka dílu v místě jeho uchycení.
Pokud bychom nepoužili technologii GIT, koncový výrobek by se musel koncipovat jako dva sešroubovatelné díly, což by s sebou neslo podstatně vyšší náklady než vstřikování jednoho kusu. Jednou z výhod technologie GIT je právě možnost vyrábět částečně silnostěnné výlisky s cíleným dotlačením s pomocí plynu.

Díky aplikaci plynu lze snadno regulovat tloušťku stěn a zkrátit dobu cyklu při současném snížení hmotnosti dílu. 

K vyřešení dvou hlavních problematických aspektů, tedy odlišností v tloušťce (nálitky pro uchycení mechanismu zrcátka) a velké tloušťky dílu (masivní, zpevňující okraje) určité části dílu, jsme použili dva různé technologické postupy GIT: pomalý průtok plynu s dokonalou regulací pro první případ (nálitky) a rychlý průtok plynu pro druhý problematický aspekt (zesílené okraje). Bylo nutné zvolit plynovou vstřikovací jednotku schopnou zajistit přesnou regulaci tlakového profi lu v několika osách.

Zásadní vliv na spolehlivost a stabilitu celého procesu má výběr trysky pro přívod plynu. Původně se plyn vstřikoval standardní tryskou se statickým mechanismem, kde plyn proudí štěrbinou o průměru 0,02 – 0,03 mm. Limitujícím faktorem byla nutnost častého čištění této trysky. Poté jsme namísto standardních trysek použili plynovou jehlu od firmy Ermanno Balzi. Pohyblivý kolík s konickým sedlem zajišťuje vysokou průtokovou rychlost plynu a současně má samočisticí efekt, což významně zjednodušuje a hlavně zlevňuje údržbu.

Jehla pro vyfukování plastů od firmy BALZI představuje spolehlivé a účinné řešení pro nízký i vysoký tlak.

Díky dynamickému charakteru plynových trysek bylo možné snížit zmetkovitost při výrobě o neuvěřitelných 80 %. Současně o 23 % vzrostla produktivita výroby, a to díky absenci údržbových odstávek ve výrobě.

Výsledkem jsou perfektní díly a levnější výroba. Uvedený příklad ukazuje, že spolupráce s menšími, specializovanými firmami může velké producenty plastových dílů posunout na novou úroveň efektivit výroby a ziskovosti.

Více informací o nové jehle pro vyfukování plastů naleznete zde. 

Přečtěte si také náš článek o technologii vstřikování plastů s podporou plynu.