Jak moc pomáhají lisovnám plně elektrické lisy JSW?

Neustále živé téma, na které Vám 10 odborníků řekne 12 rozdílných názorů. Proč tomu tak je? Proč zakázky na vstřikování vyhrávají firmy vybavené plně elektrickými vstřikolisy?

Binárně řečeno se dnes lisovny dělí na 10 skupin.

  1. Ti, co si plně elektrický stroj již vyzkoušeli a nic jiného už nechtějí.
  2. Ti druzí.

Hodně diskutované téma je spotřeba elektrické energie. Rozhodně je pravdou, že spotřeba elektrické energie klesá. A to výrazně. Ovšem často se zapomíná na to, že kvalitní elektrický vstřikolis šetří na více frontách najednou. Tedy smysl dává bavit se o celkových benefitech. Ne jen o spotřebě elektrické energie. Například pouhou změnou typu vstřikolisu, lze ušetřit na výrobě enormní množství peněz.

Máte-li dostatečně robustní, plně elektrický vstřikolis, pak jsou možné doslova kouzla s cyklovými časy. Jak je vidět na následující případové studii, nasazením elektrickéh lisu JSW, bylo dosaženo redukce cyklového času o 27%

Jak byste finančně vyjádřili tuto úsporu?

Vezměme typický příklad. Lisovna má 10 forem s dovolávkou na každou z nich na cca 100.000 dílů a vstřikování na jednom stroji. Tedy dohromady je celková odvolávka na výrobu 500.000,- dílů za rok. Počítejme standardní (průměrný) cyklus na každé formě cca 40, 5 vteřin.

Jednoduchým výpočtem zjistíme, že při tomto cyklu pro 500.000 výstřiků na běžném vstřikovacím stroji budeme potřebovat 5.625 hodin na výrobu a to bez přehazování forem. To je čistého času vstřikování 234 dní trojsměnného provozu. Teď stojí vstřikona plastů před dilematem. Má-li rok 251 pracovních dní, pak je stroj (při započítání změny výroby – přehazování forem) na hranici kapacit

Zkusme tento případ přepočítat na reálně kalkulovanou úsporu času pro vstřikovací stroje JSW. Jak je vidět na přehledném grafu, reálný cyklus se zkrátil o 27% na stávajících 29,5vteřiny na vstřikovací cyklus.

Tedy na stejný počet výrobků, potřebujeme na stroj JSW 4.097 výrobních hodin. To znamená, že pro výrobu požadované dávky stačí 170 dní třísměnného provozu.

Jak je vidět, změna vstřikovacího stroje nám v tomto případě zajistila dostatečnou výrobní kapacitu, včetně rezervy pro nenadálé případy.

 standardní technologieVstřikolis JSW
počet dílů500.000500.000
počet hodin výroby5.6254.097
počet dní234170
úspora 64 dní úspora

Reálná úspora byla počítána pro plně elektrický vstřikolis JSW 650AD se zavírací silou 650tun.

Finanční úsporu spočítáte podle vzorce Vaše cena za hodinu stroje ……. x 1653 (uspořených hodin výroby) = ……….Kč úspora
Dejte nám prosím vědět, kolik Vám to vyšlo.